Danh sách tin tức - Đào tạo
Thứ Bảy, 26/03/2011
LÝ THUYẾT I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ. Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.
Thứ Bảy, 26/03/2011
A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mỗi trang hiển thị 10 bản ghi tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 135 QUẢNG NINH

Trụ sở: Tổ 69 Khu 7 Phường Hà Khẩu - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: (84-333) 845899 Fax: (84-333) 845899 HotLine: 0913 355959

Email: sales.135company@gmail.com Website http://baovechuyennghiep135qn.com