Phần I: Chính trị - Pháp luật

Thứ Bảy, 26/03/2011
A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu ( văn phòng, nhà máy, xí nghiệp...) góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bài 3: Xây dựng tư tưởng, thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ, vệ sỹ.

    B. GIÁO DỤC, NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT

Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.

Bài 2: Tính chất, đặc điểm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bài 3: Một số Bộ luật có liên quan đến công tác bảo vệ

Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập, thực hiện, áp dụng pháp luật.

Bài 5: Phương hướng, nhiệm vụ, trách nhiệm đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật.
[Theo 135 JSC]
Các tin mới hơn
Các tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 135 QUẢNG NINH

Trụ sở: Tổ 69 Khu 7 Phường Hà Khẩu - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: (84-333) 845899 Fax: (84-333) 845899 HotLine: 0913 355959

Email: sales.135company@gmail.com Website http://baovechuyennghiep135qn.com